2010-06-17 - STOCKHOLM och SÖDERTÄLJE

Skräddarsydd engelskautbildning för Scania.

Scania, Carema och Ollevik Consulting är de tre senaste namnen på Executive English allt längre kundlista. Executive English fortsätter att förvärva nya kunder i hög takt och kan nu lägga storkoncernen Scania, vårdföretaget Carema Shared Services och konsultbolaget Ollevik till sin lista av kunder. I samtliga tre fall rör dig sig om skräddarsydda utbildningar för enskilda personer på högre chefsnivå vilket är något av Executive English specialitet.

– Kombinationen av att noggrant kartlägga varje enskild kunds behov med möjligheten att erbjuda mycket välutbildade konsulter med spetskompetens inom områden som ekonomi, juridik, offentlig sektor, hälsovård, m.m. tror jag är nyckeln till att vi får många uppdrag av den här typen, säger Julia Linden-Hill i en kommentar. För att kunna möta efterfrågan och ytterligare förstärka vår kompetens har vi även kontrakterat ytterligare en mycket välutbildad och välmeriterad konsult som jag kommer att presentera vid separat tillfälle, avslutar Julia.

Uppdragen på Scania och Ollevik kommer att ledas av James Breen och konsult för Carema Shared Services är Francesca Antonini.