2014-09-05 - STOCKHOLM

PR-byrån Prime utvecklar engelskan

PR-byrån Prime utvecklar kommunikationen på engelska. Executive English är stolta över att ha fått sitt första uppdrag hos välkända kommunikationsbyrån Prime. Prime är internationellt erkänt för sina innovativa och kreativa kampanjer på global och lokal nivå för ledande företag och varumärken och är en del av Weber Shandwick, ett av världens största nätverk av pr-byråer med verksamhet i 81 länder.

En till alla delar internationell miljö som kräver exceptionella språkkunskaper.