2014-11-19 - STOCKHOLM

Oticons får skräddarsydd engelskutbildning

Vi har lyssnat på Oticons krav på skräddarsydd engelskutbildning. Två grupper från Oticons svenska kontor går för närvarande en utbildning i Executive English regi där vi lär ut engelska efter de krav som företaget ställt på oss. Oticon tillverkar olika typer av hörselhjälpmedel och är världsledande på många områden. Huvudkontoret ligger i Danmark men företaget är i högsta grad internationellt med säljkontor i 23 länder och omkring 80 självständiga distributörer över hela världen. 2012 omsatte man 8,6 miljarder DKK.