2019-12-21 - STOCKHOLM

Mentimeter utbildas i affärsengelska.

Mentimeter är ett otroligt snabbväxande företag som utvecklar verktyg för mer underhållande och interaktiva presentationer så att du slipper rita figurer eller längta till kafferasten när du sitter på möten. Företaget startade 2014 och har redan 30 miljoner användare i 120 länder. Språkkunskaper är ett annat viktigt verktyg för att nå fram med sitt budskap och där hjälper Executive English Mentimeter och andra med sin kompetens.