2019-01-08 - STOCKHOLM

Kungliga Konsthögskolan utbildas i engelska.

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Skolan har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer och jobbar med ett brett internationellt kontaktnät som kräver en välnyanserad engelska.