2016-03-14 - GÖTEBORG/STOCKHOLM

Korn Ferry coachas i affärsengelska

Korn Ferry, ett av världens ledande företag inom rådgivning och rekrytering med bortåt 7000 anställda globalt, har anlitat Executive English för att ytterligare spetsa kompetensen inom affärsengelska. Korn Ferry jobbar bland annat inom områden som ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning, personalutveckling och rekrytering och är världens största företag inom executive search med över 70,000 genomförda chefsrekryteringar.