2012-03-16 - STOCKHOLM

JG Communication förbättrar engelskan.

JG Communication är en av Sveriges största kommunikationsbyråer med webbyrå, tidningsproduktion, filmproduktion, kommunikationskonsulter, redaktörer och skribenter, under samma tak.  JG Communication är även unika på den nordiska marknaden när det gäller engelsk kompetens. En stor andel av de 130 anställda har engelska som modersmål och erfarenhet från några av de största engelskspråkiga medierna världen över.

Nu spetsar man sina engelskkunskaper ytterligare genom att låta en grupp av företagets medarbetare vässa språkkunskaperna med hjälp av Naoko Watanabe från Executive English.