2014-04-22 - STOCKHOLM

IQ-Initiativet bygger på språkintelligensen.

IQ-initiativet AB är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB. IQ:s uppgift är att skapa nytt fokus i alkoholfrågan och få fler att fundera över attityder och beteenden kring alkohol för att bidra till att minska alkoholkonsumtionen och därigenom alkoholskadorna. IQ ska bidra till reflektion och eftertanke, måttfullhet och omtanke.