2010-10-07 - JÖNKÖPING

Intensivkurs i engelska hos KPMG.

Idag leder Davis Krebs en intensivkurs hos KPMG i Jönköping. Med sin juristbakgrund är David den perfekta utbildaren för ett företag som KPMG där det dagliga arbetet bland annat innefattar avtalsfrågor, skatterätt, finansiering och juridiska frågor, förutom det självklara revisionsarbetet.

– Än en gång visar det sig att vår medvetna satsning på högkompetenta språkkonsulter som kan så mycket mer än språk är helt rätt för våra kunder. Våra sju konsulter har tillsammans inte mindre än elva universitetsexamina, talar åtta språk och har arbetat inom såväl kommersiella som offentliga och ideella organisationer över nästan hela världen. Det är en fantastisk samling medarbetare som kan ge våra kunder så mycket mer än bara engelskkunskaper och jag är oerhört stolt över att ha dem i vårt lag, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.