2019-10-14 - STOCKHOLM

Inspektionen för Strategiska Produkter studerar det engelska språket.  

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt nationell myndighet för kemvapenkonventionen. ISP hanterar även sanktioner, deltar i internationellt samarbete och ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom nämnda områden.

Med de arbetsuppgifterna på schemat, som ofta utförs i en internationell miljö, så krävs kunskaper i engelska på en hög nivå.