2010-01-27 - SOLNA

Hemglass anlitar Executive English för intensivkurs i affärsengelska.

Executive English har precis avslutat den första delen av en intensivkurs som beställts av Hemglass AB. Utbildningen hölls över en helg för att passa den ledande befattningshavaren på Hemglass som kursen var utformad för.

– Som vi sagt tidigare så har vi sett en markant ökning i antalet förfrågningar gällande intensivkurser och det här är den tredje intensivutbildningen vi genomfört under de senaste 6 veckorna, säger Julia Linden-Hill i en kommentar. Jag läste i ett pressmeddelande idag att Grant Thornton gjort en undersökning som visade att kompetensutveckling är den mest förekommande aktiviteten bland svenska företag för att förbereda sig inför en kommande konjunkturuppgång och då Sverige är ett väldigt exportinriktat land så är det naturligt att utbildning inom språk och internationell affärskultur är ett av de prioriterade områdena för vidareutbildning. Därför tror vi att efterfrågan på våra kurser kommer att fortsätta att öka under en överskådlig framtid, avslutar Julia.