2009-09-15 - STOCKHOLM

Handelsbankens huvudkontor gör som flera av deras lokalkontor och anlitar Executive English.

I september har Executive English startat utbildning för medarbetare inom såväl regionbank Stockholm som central kreditanalys på Handelsbankens huvudkontor vid Kungsträdgården. Handelsbanken har länge varit en av företagets största kunder och man har utbildat medarbetare på ett tiotal rörelsekontor i Stockholm man nu har turen alltså kommit till huvudkontoret där företaget startat utbildning av sammanlagt sex medarbetare inom ledningen för Regionbank Stockholm och central kreditanalys.

– Man kan väl säga att vi äntligen fått gå in genom huvudentren hos Handelsbanken, säger Julia Linden-Hill med ett leende. Jag har personligen jobbat med Handelsbanken under snart 10 år och sedan jag startade Executive English så har de varit ett av företagets största konton och det är mycket tillfredsställande att äntligen få jobba även med huvudkontoret, speciellt som vi har kommit dit genom rekommendationer från tidigare kunder i bankens kontorsnät.

Utbildningarna kommer till stor del att utföras av Alison Frerich, som idag håller i flertalet utbildningar på Handelbankens lokalkontor i Stockholm och som dessutom har stor erfarenhet från tidigare uppdrag hos SEB, medan en mindre del av utbildningen kommer att ledas av Julia Linden-Hill.