2014-05-12 - STOCKHOLM

GlaxoSmithKline förbättrar engelskan

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner. I en sådan miljö blir engelskkunskaperna väldigt viktiga och vi är stolta över att få hjälpa till att vässa dem hos GSK.