2009-11-18 - STOCKHOLM

Francesca Antonini byter till Executive English.

Francesca Antonini som har över 10 års erfarenhet som språkutbildare för svenska affärsmän och kvinnor, med speciell tonvikt på den finansiella sektorn, arbetar sedan en vecka tillbaka för Executive English. Francesca har en stor grupp trogna klienter som följt henne under flera år och hon är känd som en entusiastisk och tålmodig pedagog bland sina nuvarande elever i Stockholmregionen.

– Francesca och jag har båda jobbat i Stockholmsregionen i ett tiotal år, varav flera som kollegor, och det är med stor glädje som jag hälsar henne välkommen till Executive English då jag vet att hon har ett väldigt bra rykte bland sina nuvarande och tidigare klienter och att hon alltid fått goda vitsord för sina pedagogiska kvaliteter, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.

Francesca är tvåspråkig från födseln med engelska och italienska som modersmål men har numera Sverige som hemland där hon förutom att vara en etablerad språktränare kontinuerligt anlitas som inläsare av vetenskapliga talböcker där hon drar nytta av sin universitetsexamen inom psykologi och biologi.

Francesca kan även anlitas som instruktör i italienska på alla nivåer.