2008-05-20 - KISTA

Engelska för ledande befattningshavare.

Executive English tecknar avtal med Zystems by Enfo AB gällande undervisning i engelska för ledande befattningshavare.