2008-05-20 - KISTA

Executive English tecknar avtal med Zystems by Enfo AB gällande engelskundervisning för ledande befattningshavare.