2010-02-17 - STOCKHOLM

Executive English räknar med att tredubbla omsättningen under 2010.

Efter att ha välkomnat den tionde nya kunden i år, Canvisa Consulting, så säger Executive English grundare Julia Linden-Hill att man nu siktar på att öka omsättningen med 200% från föregående år.

– 10 nya kunder på en och en halv månad är ett fantastiskt resultat för oss, säger Julia i en kommentar. Om man jämför det med att vi under hela förra året totalt samlade på oss 15 helt nya kunder så är utvecklingen minst sagt explosionsartad men det är trots allt kanske inte är så förvånande då vi sett ett antal tecken på att vi dels tar marknadsandelar från andra aktörer och dels att kompetensutveckling generellt, och språkutbildning i synnerhet, blir allt hetare i en allt mer internationaliserad värld, fortsätter Julia.

– För någon vecka sedan reflekterade jag över en Grant Thornton undersökning som visade att svenska företag satsar på kompetensutveckling som ett sätt att satsa sig ur krisen och den här veckan såg jag nya siffror från Utbildning.se:s Utbildningsbarometer som visar att språkutbildningar procentuellt sett har dubblat sin andel av sökningarna på sajten under det senaste året och lägger man samman de här tendenserna så kan man förutspå en gynnsam utveckling för språkföretag, säger Julia.

– Tittar man sedan på oss som individuellt företag så är jag övertygad om att det faktum att vi lyckats knyta otroligt kompetenta konsulter till oss är det som skulle kunna förklara att vi tror oss ta marknadsandelar av våra kollegor. Vi har bland annat en Stanfordutbildad jurist med flerårig erfarenhet från Silicon Valley, en ekonom från London School of Economics som bl a jobbat på FN och talar sex språk, en ingenjör som jobbat med stora IT och Telecom projekt över större delen av världen, inklusive otroligt svåra miljöer i konfliktområden och politiskt instabila länder, för att nämna ett par exempel. Den här typen av konsulter kan ge våra kunder mer än tydligt uttal och korrekt grammatik, de kan hjälpa till att förbättra kommunikationen med den icke svenskspråkiga världen i stort med deras kunskaper och breda erfarenheter och däri ligger vårt mervärde, avslutar Julia.

Fotnot: Canvisa Consulting AB genomför konsultuppdrag inom affärs- och verksamhetsutveckling, systemutveckling och förändringsledning för kunder inom bank, försäkring och kapitalmarknad.