2012-03-13 - STOCKHOLM

Walk-and-Talk och Pendlarkurser. Executive English introducerar två nya utbildningstjänster.

Executive English fortsätter att utveckla innovativa utbildningslösningar och introducerar två helt nya koncept baserade på kundönskemål.

Walk-and-Talk är ett modernt koncept där man stulit den urgamla promenaden och gjort den till en effektiv form av utbildning samtidigt som man hinner med sin dagliga motion och kanske även lunch eller ett inspirerande besök på ett museum eller en konstutställning. Idén är lika enkel som genial; en språkkonsult promenerar tillsammans med eleven och diskuterar förutbestämda och/eller spontana ämnen under en kortare eller längre promenad. Fördelarna ligger naturligtvis i att man får motion samtidigt som man utbildar sig men man lär sig även att uttrycka sig spontant och som en reflektion av vad som händer runt omkring eller relativt till diskussionsämnet. Därmed tränar man på ett naturligt sätt det som många säger sig vara deras svaga punkt, att uttrycka sig avslappnat och otvunget på det engelska språket. Då en lektion vanligtvis sträcker sig över 90 minuter kan man även att kombinera promenaden med t ex lunch, ett museibesök eller något annat som har en koppling till elevens verksamhet.

En annan lösning som kommit fram under det här året är Pendlarkurser. Pendlarkurserna har möjliggjorts av Executive English flytt till centrala lokaler på Hantverkargatan 10 i Stockholm vilket innebär att kunder från stora delar av landet kan åka in till Stockholm på morgonen, ta en kort promenad till företagets lokaler, delta i 4-8 lektioner under dagen och därefter återvända till hemorten utan att timmen blir allt för sen. En bra lösning för enstaka elever som jobbar/bor inom 1-2 timmar från Stockholm.

Härutöver så jobbar Executive English naturligtvis vidare med att hitta den bästa lösningen för alla kunder och elever och är alltid öppna för att förändra och förfina dessa, och andra träningsprogram, för att våra kunder ska bli så bra som möjligt på att använda engelska i sin yrkesutövning.