2009-03-13 - STOCKHOLM

Engelskautbildning hos Sweco och MultiQ

Executive English kan lägga ytterligare två kända namn till sitt kundregister när det nu är klart att Sweco och MultiQ börjar de första utbildningarna i nästa vecka. Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Sweco-koncernen har 5 500 anställda i tio länder och genomför för närvarande uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. MultiQ är sedan ett flertal år en ledande aktör inom området kundanpassade bildskärmslösningar för främst publik miljö och industri. Bolaget har försäljningskontor i Norge, Tyskland och Storbritannien.

– Vi hinner knappt skriva offerter tillräckligt snabbt just nu och det är uppenbarligen så att även om det råder lågkonjunktur så inser Sveriges företag att man måste fortsätta att utveckla sig på den internationella arenan och då är språkkunskaper i, framför allt, engelska A och O. Den goda kundtillströmning får väl även ses som ett bevis på att den typen av högkvalitativa, skräddarsydda kurser med totalt fokus på kundens behov som Executive English erbjuder är något som Sveriges företag vill ha, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.

– Det är nu även helt klart att vi kommer att titta på nyrekryteringar av personal efter påsk då vi inte ser någon avmattning på antalet förfrågningar, snarare tvärtom, fortsätter Julia. Dessutom så har vi en mycket hög andel återvändande kunder vilket gör att vår totala tjänsteproduktion stadigt ökar, avslutar Julia.