2012-04-02 - Uppsala

Engelskautbildning för Uppsala Konsert & Kongress och Akademikonferen.

Två av Uppsalas ledande aktörer inom mötesindustrin, kommunägda Uppsala Konsert & Kongress och Akademikonferens, som är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), har startat en gemensam utbildning som ska höja personalens kompetens i affärsengelska.

Genom att slå samman personalgrupperna kan man skapa grupper med jämna kunskapsnivåer och på så sätt göra utbildningen mer behovsanpassad men ändå mera kostnadseffektiv. Totalt så deltar 14 personer från de två företagen på utbildningen som hålls av James Breen.