2020-03-12 - ALL OFFICES

Engelskalektioner via Skype kommer att finnas som alternativ.  

Även om vi tror att det personliga mötet alltid är det effektivaste sättet att lära ut språk så förstår vi att en del kunder av olika skäl är förhindrade att delta i sådana eller ta emot besök på sina kontor. Därför kommer Executive English, med omedelbar verkan, att erbjuda lektioner via i första hand Skype och i andra hand telefon på kundens begäran. För mer information om hur vi kan arrangera distanslektioner, kontakta din språkkonsult på EE eller hör av dig till Julia Linden-Hill på 073-600 44 16 alternativt julia@executiveenglish.se.