2012-01-25 - STOCKHOLM

Engelska utbildnings hos Rewir.

Förra veckan drog Executive English igång en av de mest omfattande utbildningsinsatserna i företagets historia. Uppdragsgivare är varumärkesbyrån Rewir och totalt utbildas ett tjugotal medarbetare som delats in i grupper efter kompetensbehov och kunskapsnivå.

– Rewir är en varumärkesbyrå i tiden med internationell ”outlook” vilket märks inte minst på att de valt Shanghai som plats för sitt första kontor utanför Stockholm, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.
– Här är tempot högt och kraven på medarbetarna höga samtidigt som man känner att det är tillåtet att tänka utanför ramarna, fortsätter Julia.
– Det ställer naturligtvis stora krav på våra språkkonsulter eftersom man själv måste se till att vara uppdaterad och helst till och med lite före sin tid inom koncept och vokabulär men vi ser fram emot den utmaningen med tillförsikt, avslutar Julia.

Huvudkonsult för uppdraget är Gerard Ross som arbetat med kommunikation och marknadsföring i såväl Europa som Asien och som med sin juridiska bakgrund dessutom kan gå in på de legala aspekterna inom varumärkesarbetet.