2009-02-10 - STOCKHOLM

Engelska språkutbildning åt Lärarförsäkringar

Efter att tidigare ha använt ett av de stora multinationella språkutbildningsföretagen har Lärarförsäkringar nu valt att börja använda Executive English som leverantör. Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och är helt och hållet inriktade på försäkringar anpassade till ägarnas medlemmar. Man har för närvarande 180,000 lärare som kunder.

– Det här är vår sjätte helt nya kund under de senaste två månaderna och jag tror att det visar att vår satsning på kvalitet och skräddarsydda kurser ger resultat. En del utbildningsföretag gillar att förpacka sina utbildningar i färdiga kurspaket men vi tror på anpassning i alla avseenden ända ned på individnivå, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.

– Det är också en av anledningarna till att vi aldrig erbjuder schemalagd ”katederundervisning” till större grupper där det individuella utbildningsbehovet inte alltid är helt kartlagt med följden att vissa elever inte känner att de får ut det de vill av kursen även om det skulle finnas ekonomiska argument för att erbjuda den typen av undervisning. Vi växer hellre lite långsammare än att riskera vårt goda rykte hos våra klienter, avslutar Julia Linden-Hill.