2016-01-28 - NY ARTIKEL

Dina språkkunskaper påverkar förutsättningarna för karriär och status i internationella företag mer än t ex dina IT-kunskaper.

I en artikel i gårdagens Financial Times diskuterar Micahel Shapinker användandet av engelska som koncernspråk i internationella företag och konstaterar bl a att det i flera fall förekommer att språkkunskaperna förändrar hierarkin inom företaget efter att koncernspråket bytts till engelska. Som exempel nämns t ex sammanslagningen mellan Air France och KLM, där det gemensamma koncernspråket blev engelska vilket ledde till att de som var bra på engelska trivdes bättre i företaget medan för de som var sämre gällde det omvända. Ännu mer dramtiskt var det i japanska företag med tyska dotterbolag eller vice versa. Här blev språket ett sätt att snabbare stiga i positionerna och dessutom så ledde det i vissa fall till stora motsättningar mellan lägre yngre chefer som kunde engelska bra och äldre högre chefer som var sämre på språket och därmed inte alltid hängde med på möten eller förstod beslut som togs på engelska.

Intressant läsning som ännu en gång belyser vikten av att kunna kommunicera på engelska, eller som Satya Nadella, CEO för Microsoft, säger, vilket citeras i artikeln,:

-The gap between those who are competent in English and those who are not is far more significant than the “digital divide”.