2015-03-19 - STOCKHOLM

Daymaker förbättrar affärsengelskan hos Executive English.

Vår senaste kund i Stockholm är Daymaker som fokuserar på att mäta, analysera och hjälpa sina kunder att förbättra sitt kundbemötande. Daymaker har huvudkontor i Sverige och Polen och arbetar med att utveckla kundmötet hos företag i hela Norden, de baltiska länderna och övriga Europa och i den miljön är engelskan ett nödvändig kommunikationsverktyg.