2011-12-05 - STOCKHOLM

Danica Pension investerar i engelskutbildning.

Danica Pension är ett oberoende pensionsbolag inom Danske Bank-koncernen som funnits i Sverige sedan 1999 men som i Danmark verkat i över 150 år. Danica säljer kompletta pensionslösningar till såväl företag som privatkunder och har expanderat snabbt under sina år i Sverige.

– Vi har under lång tid diskuterat engelskutbildning med Danica och det är väldigt roligt att vi äntligen kommit i mål med de diskussionerna och kan starta den första utbildningen innan jul, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.

– En intressant detalj med Danske Bank-koncernen är deras flexibla språkpolicy där man har två koncernspråk, danska och engelska, men man förordar dessutom i sin språkpolicy att mötesspråket anpassas efter omständigheterna. Kommunikation över landsgränser, eller där flera modersmål finns representerade, ska alltid ske på engelska, medan lokala möten med enbart ett modersmål representerat bör bedrivas på det lokala språket, och det verkar för mig vara en vettig modell att använda för de flesta företag, avslutar Julia.

Utbildningen hos Danske Bank kommer att ledas av James Breen som kommer att ha god nytta av sin Mastersexamen från London School of Economics i sitt uppdrag.