2013-04-26 - STOCKHOLM

Coaching i affärsengelska. Linkon, Great Beyond och CBI Betonginstitutet väljer Executive English.

Under april månad har vi startat utbildningar hos tre nya kunder i Stockholmsområdet, Linkon, Great Beyond och CBI Betonginstitutet.

Linkon utvecklar avancerade IT-lösningar för resebranschen. Företaget har 125 medarbetare (inklusive konsulter) med kontor i Stockholm och Norrköping och är ett helägt dotterbolag i SJ-koncernen men agerar som en neutral aktör på den svenska marknaden.

Great Beyond är en byrå som agerar i gränslandet mellan reklam och PR, ofta med hjälp av sociala medier, och man jobbar med såväl ideella organisationer, som politiska partier och näringsliv. Bland kunderna märks t ex Socialdemokraterna, LO, SAAB och Svenskt Näringsliv.

CBI Betonginstitutet är ett dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Bolaget ägs av SP och stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. CBI:s verksamhetsidé är att skapa, tillämpa och sprida kunskap inom betong- och bergmaterialområdet.  Kunder och uppdragsgivare inom hela betong- och bergmaterialsektorn men tyngdpunkten finns inom näringslivet.

Ansvarig konsult för samtliga uppdrag är James Breen.