2013-06-10 - Uppsala

Bergström & Hellqvist, ny kund hos Executive English

Bergström & Hellqvist grundades hösten 1999 av agronomerna Magnus Bergström och Rikard Hellqvist. Verksamheten är inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar till vinnare inom följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll och Kontrollmyndighet.