2020-10-12 - STOCKHOLM

Atvexa införskaffar nya språkliga lärdomar.

Atvexa är en växande internationell skolkoncern med 140 förskolor, 30 skolor och en särskola i Sverige, Norge och Tyskland.