2011-05-06 - STOCKHOLM

Accor Hotels får utbildning i affärsengelska.

Accor Hotels – ny kund hos Executive English. Accor Hotels, ett av världens största hotellföretag med 145,000 anställda i 90 länder, har beställt och påbörjat sin första utbildning i Executive English regi.

– Hotellbranschen är, som alla vet, mycket internationell i sin framtoning. Det ligger ju i näringens natur att många av kunderna kommer från andra länder vilket ställer krav på goda språkkunskaper hos personalen i reception, bokning och kundtjänst, men vad många kanske inte tänker på är att branschen på strategisk nivå präglas av samarbeten, nätverk och franchise-förhållanden där fastighetsägare, driftsansvar och varumärke ofta är uppdelat på flera juridiska personer som i sin tur ingår i olika konstellationer, många gånger över nationsgränserna, vilket gör att goda språkkunskaper är viktiga på de flesta nivåer inom en hotellorganisation, säger Julia Linden-Hill i en kommentar. Därmed hoppas vi naturligtvis att denna första beställning skall följas av många fler från andra delar av Accors organisation och ser fram emot ett långt samarbete oss emellan, avslutar Julia.